Tuesday, May 19, 2009

RM100,000 naik taraf kemudahan pembelajaran di SK Kerukan

KUALA PENYU – Kerajaan bersetuju memperuntukkan seba nyak RM100,000 bagi menaik taraf kemudahan pembelajaran di Sekolah Kebangsaan (SK) Kerukan di sini.

Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Lajim Ukin berkata, peruntukan tersebut akan digunakan untuk membaiki pu sat sumber sekolah, membeli per alatan mengajar dan membina pentas terbuka di sekolah berkenaan.

‘‘Bantuan yang disalurkan mene rusi peruntukan khusus ini diharap akan memberi keselesaan kepada se mua pelajar sekali gus mampu me ningkatkan mutu pembelajaran di sekolah berkenaan,” katanya.

Beliau yang juga Ahli Parlimen Beaufort berkata demikian ketika merasmikan Seminar Permuafakatan Ibu bapa 2009 anjuran Kumpulan Yayasan Sabah Zon Pedalaman Se latan (YSZPS) di SK Kerukan di sini kelmarin.

Turut hadir Guru Besar SK Ke rukan, Abdul Rahman Nudin; Ketua Pentadbir YSZPS, Zulkhairi Ismail dan Pegawai Operasi YSZPS Kuala Penyu, Ganilin Hasim.

Beliau berkata, kemudahan seperti pusat sumber amat penting untuk me lahirkan pelajar yang bermaklumat dan peka kepada perkembangan semasa.

Katanya, kegagalan pelajar untuk menguasai ilmu dan maklumat terkini akan menyebabkan mereka ketingga lan berbanding rakan-rakan lain.

Sementara itu, Zulkhairi berkata, semangat permuafakatan dalam sek tor pendidikan amat penting dalam melahirkan modal insan yang mam pu bersaing di dalam negara dan di pentas global.

“Selain itu juga, amalan permua fakatan antara komuniti setempat de ngan pihak berwajib amat penting dalam melahirkan generasi masya rakat minda kelas pertama di negeri ini,” katanya.

No comments:

Post a Comment